Metody impregnacji drewna

Impregnacja to skuteczny sposób na zapewnienie drewnu wytrzymałości. Poddany temu procesowi drewniany materiał jest w stanie służyć przez lata i zapewniać bardzo wysoką jakość użytkowania. Nie ma jednak jednego rodzaju impregnacji. Istnieje kilka odmian tego zabiegu, spośród których każda będzie najwłaściwsza dla konkretnego rodzaju drewna. Tak więc to właśnie typ drewna decyduje o tym, jaką metodę impregnacji zastosować w danym przypadku.

Podstawowe zasady

Niezależnie od tego, jaką metodę impregnacji drewna ostatecznie stosujemy, istnieje kilka podstawowych zasad przeprowadzania tego procesu. Dotyczą one tak przygotowań do impregnacji, jak i jej ram (na przykład czasowych). Zatem jeśli chodzi o procesy poprzedzające impregnację, to drewno powinno się przede wszystkim wysuszyć. Duża wilgotność zmniejsza bowiem wchłanialność impregnatu, a mała wilgotność ją zwiększa. Jeśli zaś chodzi o ramy czasowe, w jakich należy przeprowadzać impregnację drewna, to powinno się ją powtarzać co kilka lat. Ich dokładna liczba zależy od tego, na działanie jakich czynników wystawiony był drewniany materiał. Jeśli bowiem często eksponowany on był na wpływ ostrego słońca lub śnieżne albo deszczowe warunki atmosferyczne, to termin jego kolejnej impregnacji powinien przypaść wcześniej niż w przypadku drewna, które było trzymane w suchym i ciemnym miejscu. Regularna impregnacja jest bowiem procesem chroniącym drewno przed szkodliwymi dla niego warunkami atmosferycznymi. Dzięki niej drewno może być stosowane nie tylko we wnętrzach, ale także na zewnątrz pomieszczeń.

Impregnacja samodzielna

Przechodząc bezpośrednio do metod impregnacji drewna, należy zadać pytanie o to, jakie odmiany tego procesu można wymienić. Otóż oprócz tego, że wydziela się je ze względu na typ drewna, to można je także wyróżnić z uwagi na to, czy nadają się do samodzielnego zastosowania, czy też nie. Metoda, za pomocą której da się impregnować drewno na własną rękę, to niewątpliwie malowanie. Jest to bowiem najprostszy (ale i najmniej skuteczny) sposób na nadanie drewnu dodatkowej wytrzymałości. Polega na tym, że drewno pokrywa się warstwą impregnatu, którym może być zarówno farba lub lakier, jak i wosk czy żywica.

Impregnacja profesjonalna

Jeśli zaś chodzi o fachowe sposoby impregnacji drewna, wyróżnić można metodę ciśnieniową i metodę zanurzeniową. Pierwsza z nich wymaga specjalistycznych urządzeń i stosowana jest jedynie na skalę przemysłową. Natomiast impregnacja zanurzeniowa polega, jak sama nazwa wskazuje, na zanurzeniu drewna w roztworze wodnym, do którego dodany jest impregnat. Proces ten nie wymaga tak fachowych sprzętów jak metoda ciśnieniowa i może być przeprowadzany na mniejszą skalę.

Metody impregnacji drewna
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo